Naviger til forside. Bilde av Dfind Consulting logo

Vi lager ringvirkninger

Vi feirer det å lykkes sammen, og dyrker kvaliteter som skaper trivsel og samhold.

Et inkluderende arbeidsmiljø oppstår ikke av seg selv. Det skapes av hver enkelt av oss. Vi er oppmerksomme på å lytte til hverandre, være åpne, respektere hverandre og dyrke felleskapet. Det gjør oss tryggere, ærligere og modigere, og øker sjansen for å lykkes sammen. Dessuten blir det morsommere å være på jobb. På denne måten skaper kulturen vår gode ringvirkninger for hverandre og de vi samarbeider med.

Vår strategi

Sammen med kundene våre sitter vi på fantastiske menneskelige ressurser. Riktig person til riktig jobb er noe av nøkkelen for å løse utfordringene på best mulig måte. Dfind Consulting er del av Randstad – et av verdens største selskap innen HR der nettopp en inkluderende kultur spiller en viktig rolle. Vi har som mål å være til stede i de største byene i Norge for å kunne hjelpe kundene våre i hele landet.

Visjon

Vi skal være det foretrukne valget For våre ansatte, kunder og partnere.

Misjon

Vi skal skape ringvirkninger for folk og samfunn.
Vi skal tiltrekke oss de beste menneskene innen teknologi, og bidra til å digitalisere.

Verdier

To know: Vi er eksperter. Vi kjenner våre kunder og vet at det i vår bransje ofte er detaljene som betyr mest.

To serve: Vi lykkes fordi vi tilbyr både kunder en service som overgår standarden i vår bransje.

To trust: Vi opptrer med respekt. Vi verdsetter våre relasjoner og behandler mennesker på en god måte.

To strive for perfection: Vi ønsker hele tiden å utvikle og forbedre oss. Vi er her for å gjøre våre kunder fornøyde, helt ned til minste detalj. Det gir oss en fordel.

To simultaneously promote of all interests: Vi ser det store bildet og tar vårt sosiale ansvar alvorlig. Vår virksomhet skal alltid tjene samfunnet som helhet.

Vårt samfunnsansvar.

For oss er det viktig å påvirke samfunnet på en positiv måte. Derfor jobber vi aktivt med arbeidsmarkedsrelaterte spørsmål i både politiske forum og gjennom samarbeide med organisasjoner. Vi er spesielt opptatt av mangfold, likestilling og et trygt arbeidsliv.

Les mer her: https://www.randstad.no/om-oss/vart-samfunnsansvar/

Mangfold i Dfind Consulting


Vi jobber aktivt for mangfold i STEM (science, technology, engineering og mathematics). Gjennom eksterne samarbeidspartnere og interne engasjementer bidrar vi til bevisstgjøring og økt kompetanse rundt hvorfor mangfold i techbransjen er viktig for en bærekraftig fremtid. For å skape en fremtid hvor alle blir inkludert må teknologi og tjenester som utvikles være en sann representasjon av vårt mangfoldige samfunn. Vårt mål er å øke rekruttering til utdanninger innenfor STEM og samtidig være en attraktiv arbeidsgiver ansatte ønsker å komme til og bli værende hos, uavhengig av kjønn, etnisitet, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Begrepet lades med innhold av ulik art alt etter hvem og hvor du spør, derfor har vi definert vår oppfattelse av mangfold i vår bedrift:

1: Bredde i vår kundeportefølje: Dfind Consulting er en bedrift som er sektor- og teknologiuavhengig. En mangfoldig arbeidsstyrke hjelper oss med å forstå og kommunisere med en bred kundebase. Denne bredden vitner om hvor stort vårt faglige mangfold er.

2: Bredde i alder, bredde i utdanning: Vi er hele tiden opptatt av et mangfold i alder. Det å blande unge talenter med seniorer skaper stor faglig bredde og åpner dermed for nye ideer, nye perspektiver og kunnskap om ny teknologi og metodikk.

3: Bredde i sosiale arrangementer: Vi har en egen sosial-komité som gjennomfører utallige arrangementer i løpet av et år, her kommer de ansatte med ønsker og dette resulterer i en stor bredde i aktivitetene.

4: Faggrupper og deling på tvers: Vi har faggrupper med fagkvelder der man diskuterer fag, her er alle, uansett om de er en del av faggruppen eller ei – invitert. Slik legger vi til rette for gode faglige diskusjoner og en arena for å dyrke faglig bredde og mangfold.

5: Flere kvinner inn i tech: Vi jobber også hardt for at andelen av kvinner skal øke i tech-bransjen generelt. Det gjelder ikke kun å ha en stor andel kvinner ansatt hos oss, men det er like viktig å påvirke unge kvinners veivalg når de starter sin utdanning. Hos oss er det ingen forskjell på menn og kvinner lønnsmessig. Vi er en stolt partner av ODA, og støtter den fantastiske jobben dette nettverket gjør.

6: Mangfold er bærekraftig: Gjennom eksterne samarbeidspartnere og interne engasjementer bidrar vi til bevisstgjøring og økt kompetanse hvorfor mangfold i techbransjen er viktig for en bærekraftig fremtid. For å skape en fremtid hvor alle blir inkludert må teknologi og tjenester som utvikles være en sann representasjon av vårt mangfoldige samfunn. Vårt mål er å øke rekruttering til utdanninger innenfor STEM og samtidig være en attraktiv arbeidsgiver ansatte ønsker å komme til og bli værende hos, uavhengig av kjønn, etnisitet, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

7: Bygge kultur på tvers: Hvert år reiser vi alle på ulike arrangementer i regi av Dfind Consulting. Her bygges kultur, vi blir kjent med hverandre, trygge på hverandre og vi kan dele erfaringer og skape felles historie. Eksempler på kulturbyggende tiltak er hytteturer, fjellturer, treningsturer, utenlandstur, konferansereiser, Dfind Open og alle andre aktiviteter som skjer rundt omkring på hvert kontor i Norge.

FNs bærekraftsmål

Dfind Consulting støtter FNsbærekrafts mål om å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030 – og vi har spesielt fokus på bærekraftsmål 5 og 8.

Hos oss er kunder og ansatte velkommen som den de er.

FNs bærekraftmål nummer 5

FNs bærekraftmål nummer 5

Bidra til likestilling mellom kjønnene gjennom å engasjere oss i organisasjoner og arbeid som bidrar til dette.

FNs bærekraftmål nummer 8

FNs bærekraftmål nummer 8

Bidra til anstendig arbeid og økonomisk vekst gjennom at vi bidrar med min 2 timer/pr ansatt til Randstad with Heart.

Bli en av oss

Nysgjerrige folk med forskjellig kompetanse gir nye perspektiver og styrker oss som selskap. Du bør ha relevant utdanning og minimum tre års erfaring som utvikler, UX eller UI-designer, systemarkitekt eller prosjektleder. Ta kontakt og bli med på laget!

Les om hvordan det er å jobbe hos oss