Møt en designer

Bilde av designer Anniken Carson Engesvik
Navn: Anniken Carson Engesvik Stilling: Senior designer/UX-designer i Dfind Consulting Anniken har en bachelorgrad i Grafisk design fra Norges Kreative Fagskole og ett års etterutdanning med interaksjonsdesign. Hun har erfaring fra reklamebyrå før hun gikk over til IT-bransjen og ble interaksjonsdesigner. Hun har vært UX-designer og konsulent siden 2017 og begynte i Dfind Consulting i 2021.

Opplever større mening og sterkere eierskap i jobben som konsulent

Mens hun tidligere jobbet noen timer med hver oppgave, er UX-designer Anniken Carson Engesvik nå på samme prosjekt i lang tid. Dét har gitt en helt annen jobbhverdag.

Etter å ha fullført bachelorgraden i grafisk design ved Norges Kreative Fagskole, jobbet Anniken Carson Engesvik tre år som designer i reklamebransjen.
Etter hvert lokket riktignok ønsket om større grad av brukerinvolvering i designprosessen. Med etterutdanning som interaksjonsdesigner i sekken, ventet konsulentstilling. Dét skulle vise seg å være midt i blinken.
– Jeg er veldig fornøyd med at jeg gikk den veien. Som ansatt i reklamebransjen fikk vi ofte veldig korte tidsfrister. Nå derimot, er jeg gjerne på samme prosjekt i et helt år. Da får man testet produktet, slik at man er sikker på at det fungerer - før lansering, sier hun og fortsetter.
–Dette gir meg et større eierskap til det jeg leverer, og det ingen tvil om at man som konsulent får jobbe med prosjekter som derfor føles litt mer meningsfulle.

– Mange tenker nok at vi designere først og fremst pynter, men jobben vår handler om ganske mye mer enn det

Ingen «pyntejobb»

I løpet av de fire årene hun har jobbet som UX-designer, har hun jobbet med Jernbanedirektoratet, Luftfartstilsynet, Santander og Storebrand.
– Jeg har blant annet fått være med på å være digital rådgiver for en låneagent som hjelper folk bort fra forbrukslån. Da føler man at man er med på å bidra til å hjelpe folk ut av en vanskelig situasjon, ved å sørge for at de virkelig forstår tjenesten de benytter seg av og føler seg ivaretatt. Slike prosjekter er naturligvis svært givende å få være en del av, sier Engesvik.
I både dette og andre prosjekter har hun hele veien jobbet tett med resten av teamet – og også kunden selv.
– Mange tenker nok at vi designere først og fremst pynter, men jobben vår handler om ganske mye mer enn det, sier Anniken og smiler.
– Vår rolle handler også veldig mye om å se brukermønstre. Vi må sette oss inn i hvordan folk tenker når de for eksempel navigerer i en app, og hvordan de bruker appen i ulike hverdagssituasjoner. Kan den for eksempel brukes samtidig som de har en baby på armen? Kan du lese teksten på nettsiden når du er ute i sola, og lyset er helt annerledes enn inne? Det er mye psykologi og mange faktorer man må tenke på bak de produktene vi lager, legger hun til.
– Har vi gjort jobben vår godt nok, merker du det ikke når du bruker produktet. Da er det smertefritt.

Går i dybden

Både hun og de andre konsulentene jobber vanligvis veldig tett på kundene, og Engesviks erfaring er at samarbeidet fungerer svært godt.
– Det er jo en grunn til at kunden ønsker seg konsulentbistand, de har et behov. Derfor er de også veldig åpne og lydhøre med tanke på våre innspill, sier hun.
Mens hun i reklamebyrå ofte opplevde det som vanskelig å få tak i hva kunden ønsket og hvorfor, er dette nå helt motsatt.
– Man er som sagt gjerne utleid i lang tid. Da rekker man å bli godt kjent med både kunden, produktet og bransjen. Dette gir naturligvis en mye bedre helhetsforståelse. Som en bonus får man jo verdifull erfaring man tar med seg videre til andre prosjekter, avslutter hun.

Bli en av oss

Nysgjerrige folk med forskjellig kompetanse gir nye perspektiver og styrker oss som selskap. Du bør ha relevant utdanning og minimum 3 års erfaring som utvikler, designer, arkitekt eller prosjektleder. Bli med på laget!