Naviger til forside. Bilde av Dfind Consulting logo

Design og brukervennlighet

Vi dekker ressurser innen utvikling og forvaltning av digitale tjenester. Det betyr systemutviklere, UX designere som tjenestedesign, interaksjonsdesign, visuell design og informasjonsdesign, agil prosjektledelse og konsulenter innen systemarkitektur. Vi jobber med alle teknologiske plattformer i ulike offentlige og private virksomheter.

Velg kompetanse:

Illustrasjonsbilde
UX design handler om totalopplevelsen, selve brukeropplevelsen en bruker har i et møte med en digital tjeneste, system eller produkt.

User Experience Design og Interaksjonsdesign handler om menneskets interaksjon med teknologi. Våre UX-designere bruker design-metodikk som setter mennesket i sentrum. Design tenkning er en slik brukersentrert tilnærming hvor man utvikler ut fra menneskers behov, teknologiske muligheter og tilbyders finansielle mål.
Tjenester med høy brukskvalitet sikrer gode bruksopplevelser og loyale brukere og er verdiskapende både for virksomhet og konsument.

UX og UI design
Mange lurer på hva som er forskjellen på UX og UI-designer. En interaksjonsdesigner jobber gjerne med selve flyten i en tjeneste og hvordan ulike systemer skal samarbeide optimalt slik at brukeren av tjenesten får en god opplevelse (UX), mens en grafisk designer lager utseendet/grensesnittet. Det vil si alt fra hvordan knapper er utformet, bredde, høyde, former og farger på tekstfelter, objekter og bilder, til hvilket til hvilke animasjoner man skal bruke (UI).

Forenklet kan man si at UX handler om hvordan en nettside eller digital tjeneste fungerer, mens UI er det grafiske uttrykket i tjenesten eller på websiden.
Både UX og UI er essensielle når man utvikler og lager digitale tjenester eller produkter. Fungerer UX og UI optimalt får du en god brukeropplevelse.

Våre konsulenter har lang erfaring innen både tjeneste-, interaksjon- og grafisk design og har løst mange utfordringer for store nasjonale aktører.

Hils på Karianne

Bilde av designer Karianne Tørum
Navn: Karianne Tørum Stilling: Senior designer/UX-designer i Dfind Consulting Karianne har en bachelorgrad i Visuell kommunikasjon fra Monash University i Melbourne Hun har flere års erfaring fra designbyrå, der hun jobbet med alt fra identitets-og pakningsdesign til Retailkonsepter og informasjonsdesign for kollektivtrafikken, før hun gikk over til konsulentbransjen i 2018. Karianne ble ansatt i Dfind Consulting i 2020, og har siden da jobbet som UX-designer i Gjensidige..

Opplever bedre «kontakt med virkeligheten» i jobben som konsulent.

Etter å ha fullført Bachelorgraden i Visuell kommunikasjon ved Monash University i Melbourne, jobbet Karianne Tørum som designer i byrå i 14 år.
– Det var et helt topp sted å starte en arbeidskarriere. Jeg hadde en hel gjeng med flinke folk rundt meg, og det var både trygt og lærerikt.

I byrået jobbet Karianne med alt fra pakningsdesign og identitetsdesign, til retailprosjekter og sist men ikke minst informasjonsdesign og veivisning for Ruter. Og hun er tydelig på at det var oppdraget for Ruters Trafikantinformasjon- og designprogram som hun jobbet med i nesten 7 år, som ledet henne inn i konsulentverdenen.

– Jeg elsket kompleksiteten i alt som skulle kommuniseres. Og som innleid konsulent på 100% engasjement fikk jeg muligheten til å dykke inn i de virkelige problemstillingene, og ikke bare for sluttkunde, men også for drift og vedlikehold av tjenestene. Karianne medgir at hun nok ble litt besatt; –Ja, når du drømmer om tidtabeller har det bikka litt, sier hun og ler.

Men opplevelsen av å «knekke en kompleks kode» gav mersmak. Og Karianne innså at det var dette som trigget henne.

- Å virkelig forstå innholdet, er jo helt vesentlig for å evne å formidle det, sier hun. Siden tiden i Ruter har Karianne jobbet halvannet år som UX designer i SpareBank1. I dag er det forsikringer Karianne setter seg inn i, og det er heller ikke gjort på 3 uker!

Karianne opplever at de store selskapene er gode på å sette sammen team. – De har skjønt effekten av tverrfaglighet, sier Tørum

Tverrfaglige team er et must!

Prosessen blir smidig når designere og utviklere jobber sammen hele veien. Tett dialog med Prosjekteiere og Team leads er vesentlig for å sikre at man jobber mot selskapets strategier og forretningsmål. Og for å vite at man jobber med de riktige tingene må man vite hva som skjer i virkeligheten. Derfor må analyse være påkoblet hele veien.

Hverdagen som konsulent

Noen lurer kanskje på om man blir en litt «ensom ulv» i konsulentrollen, men dette avfeier hun raskt.

– Ensom nei? Snarere tvert i mot. Jeg har dobbelt sett med kollegaer jo! Dfind er gode på å skape et fellesskap, selv om man sitter på forskjellige steder i hverdagen.
Siden det er hyppige eventer, er det også helt valgfritt om man vil delta på alt.
For man skal jo ha et liv utenom jobben også. Og hvordan man balanserer dette kan ikke være opp til arbeidsgiver. Alle har forskjellige behov og er i forskjellig livssituasjon, derfor bør det ikke oppleves som en plikt å være med på alt. Faglig påfyll må også komme etter konsulentens behov og ønsker, mener Karianne. – Det er vel ingenting som er mer demotiverende enn å bli fortalt hva man skal lære mer om, sier hun.

Gjennom konsulenttilværelsen opplever hun at hun har valgfrihet til å velge sin egen vei, samt tillit til at hun tilegner seg den kunnskapen hun trenger for å gjøre jobben sin på en god måte.

– For det er jo jeg som sitter i det oppdraget, hos akkurat den kunden. Og da er det jo bare jeg som vet hva som vil gavne kunden og prosjektet. Og ikke minst meg selv da... Må jo tenke litt på det også, avslutter hun.

Bli en av oss

Nysgjerrige folk med forskjellig kompetanse gir nye perspektiver og styrker oss som selskap. Du bør ha relevant utdanning og minimum tre års erfaring som utvikler, UX eller UI-designer, systemarkitekt eller prosjektleder. Ta kontakt og bli med på laget!

Les om hvordan det er å jobbe hos oss