Naviger til forside. Bilde av Dfind Consulting logo

Prosjektledelse og rådgivning

Vi dekker ressurser innen utvikling og forvaltning av digitale tjenester. Det betyr systemutviklere, UX designere som tjenestedesign, interaksjonsdesign, visuell design og informasjonsdesign, agil prosjektledelse og konsulenter innen systemarkitektur. Vi jobber med alle teknologiske plattformer i ulike offentlige og private virksomheter.

Velg kompetanse:

Illustrasjonsbilde
Et digitalt produkt skal fungere på flere plattformer og enheter uten at kunden opplever at kvaliteten svekkes. Det krever derfor god prosjektledelse som ser helheten og samtidig de enkelte komponentene i et utviklingsmiljø.

Våre prosjektledere/teamledere fungerer som rådgivere for våre partnere. Vi er smidige og tilpasser oss våre kunders behov og skalerer prosjektene ut fra omgivelsene, eksisterende rammeverk og krav. Vi er oppdatert og kjenner til ulike metoder som passer best til forutsetningene, om man sikter mot en MVP som skal itereres eller et rammeverk som skal forvaltes på en hensiktsmessig måte. Våre konsulenter ser helheten i systemporteføljen og sikrer god informasjonsflyt mellom de involverte parter.

Alle agile prosjektledere og rådgivere hos Dfind kommer fra en teknisk bakgrunn eller har opparbeidet seg solid teknisk kompetanse. I bunnen er vi alle IT-konsulenter. Vi mener at dette er nøkkelen til å lykkes med IT-prosjekter og digital produktutvikling. Vi tilbyr tekniske prosjektledere, produkteiere, scrum mastere, team lead, tech leads og arkitekter i IT-prosjekter.

I et samfunn som stadig digitaliseres i større grad og hvor nye og kommende generasjoner er født digitale, vil flere og flere selskaper, organisasjoner og offentlige aktører ha alle sine prosesser digitalisert. Conways lov og prinsippet om at organisasjoner vil utvikle IT-systemer som gjenspeiler organisasjonen, viser oss at det er en særdeles sterk link mellom arkitektur og ledelse. På mange måter går de hånd i hånd og det er behov for lik kompetanse i begge leire. Her ligger mye av motivasjonen for hvordan vi bygger kompetansen og organiserer fagmiljø innen ledelse

Hils på Lars Martin

Bilde av prosjektleder Lars Martin Riiser Haraldsen
Lars Martin Riiser Haraldsen, prosjektleder i Dfind Consulting Lars Martin er utdannet sivilingeniør ved NTNU. Siden han gikk ut i 2012 har han jobbet som utvikler og programmerer, før han i 2015 gikk over til prosjektledelse og teamledelse. Han har jobbet i Dfind Consulting siden 2017.

Holder trådene samlet i spennende gigantprosjekt

Lars Martin Riiser Haraldsen var ikke «så dyktig som de andre» på å utvikle. Så valgte han å sy sammen kommunikasjons- og utviklerferdigheter - og ble prosjektleder.

– Helt fra dag én ønsket jeg å ta steget til prosjektleder. Det virket veldig spennende å være et bindeledd mellom kunden og utviklerne, og å få bruke ferdigheter innen både utvikling óg kommunikasjon, sier Lars Martin Riiser Haraldsen og fortsetter.
– Dessuten innså jeg nok at jeg ikke var like dyktig på å utvikle som mange av de andre var, legger han til med et smil.
Selv om han sier det med en spøkefull tone, står sivilingeniøren på at dette faktisk var noe av årsaken til at han tok valget om å satse som prosjektleder.
– Ettersom det ikke var så enkelt, måtte jeg gjennom noen år som utvikler og sertifiseringer - noe som i senere tid har vist seg å være en god ting. Det førte til at jeg tilegnet meg kunnskaper og mer teknisk kompetanse enn mange andre prosjektledere, sier han.
Det skulle vise seg å være helt riktig å følge magefølelsen om å bli prosjektleder – og konsulent. Han har nå vært i jobben i fire-fem år - og stortrives.
– Man får oppleve veldig mye spennende, sier han.

- Helt fra dag én ønsket jeg å ta steget til prosjektleder. Det virket veldig spennende å være et bindeledd mellom kunden og utviklerne, og å få bruke ferdigheter innen både utvikling óg kommunikasjon

Stort ansvar

Dfind Consulting-prosjektlederen forklarer at jobben kort fortalt går ut på å sørge for god prosess – helt fra start til slutt.
– Min hovedoppgave er jo å levere arbeid av god kvalitet til gitte datoer, sier han.
Dette innebærer blant annet å sørge for at de ulike teamene til enhver tid er i rute med gitte oppgaver.
– Og er det noe som ikke går helt på skinner, er det da min oppgave å ha fortløpende dialog og diskusjon med alle involverte, sier han og fortsetter.
– Målet er at teamet skal være så selvdrevet som mulig. På den måten kan du egentlig si at jo bedre ting fungerer, jo mindre behov er det for meg, sier en lattermildt Haraldsen - før han understreker at hverdagen som konsulent i Dfind Consulting er både travle óg spennende.

Store prosjekter

Haraldsen har jobbet som prosjektleder i Dfind Consulting siden 2018, og på disse årene er det nemlig ikke småtteri han har fått være med på.
– Jeg har fått jobbe med veldig spennende prosjekter på oppdrag fra Digitaliseringsdirektoratet. I det siste prosjektet, som vi startet på i midten av 2020, jobber vi med en portal som skal gjøre arveoppgjør enklere for folk, sier han.
Mens dette i dag innebærer lange og tunge papirprosesser og involverer en rekke aktører, samles dette nå i en felles portal.
– Prosjektet innebærer mye tverrfaglig jobbing og en rekke juridiske prosesser, hvilket er både interessant, komplisert og lærerikt på én gang. I tillegg er det jo givende å vite at det man gjør bidrar til å bistå mange i en vanskelig situasjon - som arveoppgjør gjerne er, sier Haraldsen.

Mange fordeler

Planen er ifølge Haraldsen at den nye portalen for arveoppgjør skal lanseres i 2022.
Hvor lenge han blir utleid som konsulent til Digitaliseringsdirektoratet, vet han ikke. Riktignok er det heller ikke noe han tilsynelatende bruker mye tid på å tenke på.
– Som prosjektlederkonsulent får man jo et nært forhold til kundene. De blir jo en form for kolleger. «Ulempen» er at det kan være litt trist å dra fra dem, sier Haraldsen.
Han er riktignok ikke i tvil om at dette mildt sagt kommer i skyggen av fordelene ved det å være prosjektlederkonsulent.
– Man får unike muligheter til å bygge nettverk. Som prosjektleder får man også nye team og med det følger variasjon og nye, spennende utfordringer. Hvert team er jo forskjellig, sier han.
– Dessuten har jeg på toppen av dette et veldig godt forhold til både kolleger og ledelse i Dfind Consulting. Vi er et veldig godt eksempel på flat lederstruktur, og miljøet generelt er veldig bra, avslutter han.

Bli en av oss

Nysgjerrige folk med forskjellig kompetanse gir nye perspektiver og styrker oss som selskap. Du bør ha relevant utdanning og minimum tre års erfaring som utvikler, UX eller UI-designer, systemarkitekt eller prosjektleder. Ta kontakt og bli med på laget!