Universel Uforming

Vi dekker ressurser innen utvikling og forvaltning av digitale tjenester. Det betyr systemutviklere, UX designere som tjenestedesign, interaksjonsdesign, visuell design og informasjonsdesign, agil prosjektledelse og konsulenter innen systemarkitektur. Vi jobber med alle teknologiske plattformer i ulike offentlige og private virksomheter.

Velg kompetanse:

Universell Utforming

Universell Utforming

Universell Utforming handler om å bygge tjenester skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av alder, funksjonsevne og utfordringer. UU sikrer at alle kan delta, og utfolde, og bestemme selv på like villkår.

Universell utforming sikrer ikke bare at alle kan delta, det kan også bidra til å øke hastigheten på siden, bedre SEO og gjøre kundeopplevelsen bedre for alle.

Universell utforming på nett

Det finnes lovverk og standard for Universell Utforming for nettsider. WCAG er en standard som er bygget opp på fire grunnprinsipper:

Tjenesten skal være:
• Mulig å oppfatte
• Mulig å betjene
• Forståelig
• Robust

Alle våre designere kjenner til lovverk og standarder for Universell Utforming.

Alle ux designerne våre

    Bli en av oss

    Nysgjerrige folk med forskjellig kompetanse gir nye perspektiver og styrker oss som selskap. Du bør ha relevant utdanning og minimum tre års erfaring som utvikler, UX eller UI-designer, systemarkitekt eller prosjektleder. Ta kontakt og bli med på laget!