Dfind Consulting
Vi er et sektor- og teknologiuavhengig selskap bestående av systemutviklere, prosjektleder og designere som liker å løse teknologiske utfordringer og skape verdi for våre kunder. Du finner oss i Stavanger, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Oslo.
Illustrasjonsbilde

To år på rad er vi Great Place to Work-sertifisert, men i år klatret vi opp på pallen og ble kåret til Norges andre beste arbeidsplass i kategorien 50 til 199 ansatte! Det å klatre opp på pallen i en slik kåring er en bekreftelse på at vi jobber riktig på vår vei mot målet om å være det konsulentselskapet «alle ønsker å jobbe for». Hos Dfind Consulting er vi opptatt av at konsulenten skal oppleve faglig utvikling og samtidig ha det sosialt og morsomt på jobb. Vi lytter til hverandre, utfordrer hverandre faglig og skaper trygghet i et inkluderende miljø. Vi jobber etter tillitsbasert ledelse, og prinsippet om at de ansatte skal være med på å ta beslutninger. Dfind Consulting har hatt en rask og organisk vekst siden oppstart. Vi er i dag rundt 140 ansatte.

– Vi skal være det konsulentselskapet «alle ønsker å jobbe for».

Vi bryr oss!

Vi er opptatt av å være en inkluderende arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø, hvor alle inkluderes uansett kjønn, legning, etnisitet, opprinnelse, religion eller livssyn. Dfind Consulting støtter FN sitt bærekrafts mål for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Dfind Consulting har spesielt fokus på bærekraftsmål nummer 5 og 8.

FNs bærekraftmål nummer 5

FNs bærekraftmål nummer 5

Bidra til likestilling mellom kjønnene gjennom å engasjere oss i organisasjoner og arbeid som bidrar til dette.

FNs bærekraftmål nummer 8

FNs bærekraftmål nummer 8

Bidra til anstendig arbeid og økonomisk vekst gjennom at vi bidrar med min 2 timer/pr ansatt til Randstad with Heart.

En trygg partner.

Illustrasjonsbilde

Sammen med våre kunder løser vi utfordringer til nytte for bruker og organisasjon. Vår kultur handler om å samarbeide, lytte til hverandre, utfordre hverandre faglig og skape trygghet i et inkluderende miljø. Dfind Consulting er en kompetansebedrift med stor teknologisk bredde som kan bistå alle typer organisasjoner uavhengig av deres teknologiske plattform. Dfind Consulting har som strategi å ha tilstedeværelse i de største byene i Norge for å ha mulighet til å bistå våre kunder over hele landet.

Våre verdier

Dfind Consulting er en del av Randstad. Randstad er verdens største selskap innen HR hvor kultur og betydningen av mennesker er sentralt. I Randstad har vi følgende verdier: To know, to trust, to serve, striving for perfection, simultaneous promotion of all interests.

Egenskaper

Dfind Consulting har definert egenskapene fleksibel, uredd og inkluderende som en rettesnor for alle ansatte og hvordan våre kunder skal oppleve oss:

Fleksible

Fleksible

For de ansatte skal vi være lite byråkratiske. Konsulentene setter selv rammene for faglig utvikling. Våre kunder skal oppleve at vi er enkle å samarbeide med/være en god samarbeidspartner.

Uredde

Uredde

Vi er nysgjerrige og våger å prøve nye ting. Vi er ikke redde for å dele vår kompetanse og erfaring. Våre kunder skal oppleve at vi tør å utfordre deres valg av teknologi og metodikk.

Inkluderende

Inkluderende

Unikt fellesskap bygget på tilhørighet og felles opplevelser. Du skal føle trygghet til å være den du er og kunne ytre dine meninger. Vi skal dele av vår kompetanse med kunden.

Bli en av oss

Nysgjerrige folk med forskjellig kompetanse gir nye perspektiver og styrker oss som selskap. Du bør ha relevant utdanning og minimum 3 års erfaring som utvikler, designer, arkitekt eller prosjektleder. Bli med på laget!