Vår kultur lager ringvirkninger

Gjennom konsulentene våre leverer vi kompetanse som dekker behov du har i virksomheten din, uavhengig av teknologisk plattform. Vi skreddersyr gjerne hele team for kortere og lengre prosjekter.
Illustrasjonsbilde

Dfind Consulting knytter til seg erfarne konsulenter som fortsetter sin faglige utvikling og som deler sin kompetanse i et sterkt og godt sosialt miljø. Vi tror at dette er kjernen i å levere gode løsninger.

Et inkluderende arbeidsmiljø oppstår ikke av seg selv. Det skapes av hver enkelt av oss.

Vi er oppmerksomme på å lytte til hverandre, være åpne, respektere hverandre og dyrke felleskapet. Det gjør oss tryggere, ærligere og modigere, og øker sjansen for å lykkes sammen. Dessuten blir det morsommere å være på jobb.

Vi har tillitsbasert ledelse som modell, og prinsippet om at ansatte skal være med på å ta beslutninger.

Vi er hele tiden opptatt av et mangfold både teknologisk og menneskelig. Rekruttering av de beste unge talentene, åpenhet for nye ideer, nye perspektiver og kunnskap om ny teknologi, gjør at vi alltid er i endring sammen med kundene våre.

På denne måten skaper kulturen vår gode ringvirkninger for hverandre og de vi samarbeider med.

– Vi skal være det konsulentselskapet «alle ønsker å jobbe for».

Sammen om mangfold, inkludering og bærekraft.

Mangfold i Dfind Consulting
Dfind Consulting jobber aktivt for mangfold i STEM (science, technology, engineering og mathematics). Gjennom eksterne samarbeidspartnere og interne engasjementer bidrar vi til bevisstgjøring og økt kompetanse rundt hvorfor mangfold i techbransjen er viktig for en bærekraftig fremtid. For å skape en fremtid hvor alle blir inkludert må teknologi og tjenester som utvikles være en sann representasjon av vårt mangfoldige samfunn. Vårt mål er å øke rekruttering til utdanninger innenfor STEM og samtidig være en attraktiv arbeidsgiver ansatte ønsker å komme til og bli værende hos, uavhengig av kjønn, etnisitet, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

FNs bærekraftsmål
Dfind Consulting støtter FNsbærekrafts mål om å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030 – og vi har spesielt fokus på bærekraftsmål 5 og 8.

Hos oss er kunder og ansatte velkommen som den de er.

FNs bærekraftmål nummer 5

FNs bærekraftmål nummer 5

Bidra til likestilling mellom kjønnene gjennom å engasjere oss i organisasjoner og arbeid som bidrar til dette.

FNs bærekraftmål nummer 8

FNs bærekraftmål nummer 8

Bidra til anstendig arbeid og økonomisk vekst gjennom at vi bidrar med min 2 timer/pr ansatt til Randstad with Heart.

Vi lykkes sammen – en trygg samarbeidspartner.

Illustrasjonsbilde

Sammen med kundene våre sitter vi på fantastiske menneskelige ressurser. Riktig person til riktig jobb er noe av nøkkelen for å løse utfordringene på best mulig måte.

Dfind Consulting er del av Randstad – et av verdens største selskap innen HR der nettopp en inkluderende kultur spiller en viktig rolle. Vi har som mål å være til stede i de største byene i Norge for å kunne hjelpe kundene våre i hele landet.

Viktige egenskaper for oss

Hos oss er det å være uredd, fleksibel og inkluderende helt avgjørende for å skape en trygg, spennende og profesjonell kultur.

Fleksible

Fleksible

Vi er ikke byråkratiske Du styrer selv din egen faglige utvikling Vi er enkle å samarbeide med – internt og eksternt

Uredde

Uredde

Vi er nysgjerrige og prøver nye ting Vi er rause og uredde og deler kompetanse og erfaringer. Vi utfordrer kundene våre på valg av metodikk og teknologi

Inkluderende

Inkluderende

Vi har et unikt felleskap som bygger på tilhørighet og felles opplevelser Alle skal føle seg trygge til å være den de er og kunne ytre sine meninger Vi deler kompetansen vår med kundene

Bli en av oss

Nysgjerrige folk med forskjellig kompetanse gir nye perspektiver og styrker oss som selskap. Du bør ha relevant utdanning og minimum tre års erfaring som utvikler, UX eller UI-designer, systemarkitekt eller prosjektleder. Ta kontakt og bli med på laget!