La oss inspirere hverandre og sammen øke kvinneandelen i techbransjen

Skrevet av: Emilie Haugen
Systemutvikling
UX design

av Kristine Helle-Andresen og Emilie Haugen

Foto av Giu Vicente fra Unsplash

Gratulerer med kvinnedagen, alle sammen!

I dag ønsker vi å sette fokus på alt det gode arbeidet som gjøres for å øke kvinneandelen i techbransjen, av aktører på alle nivåer. De siste årene sees det en positiv endring med økt fokus på å få flere kvinner til å studere og jobbe i techbransjen. Det starter med 5.klassinger som utfolder seg på Girl Tech Fest-arrangementer over hele landet. Ungdomsskole-elever som besøker techselskaper på inspirasjonsdagen «Girls Day in Tech». Andelen jenter som velger teknologi-relaterte studieprogram øker. De positive trendene er mange, og på en dag som denne er det på sin plass å framsnakke alle som jobber målrettet med å øke kvinneandelen i techbransjen.

En trygg og bærekraftig fremtid for alle

Dfind Consulting har latt seg inspirere av selskaper som deler åpent om positive erfaringer med bevisst arbeid rundt mangfold, og har bestemt oss for å målrettet arbeide med å øke kvinneandelen i selskapet og i techbransjen forøvrig. Hvorfor er dette arbeidet så viktig? En kan umiddelbart tenke seg åpenbare etiske årsaker til hvorfor det bør rettes fokus mot dette, med verdier som likestilling i arbeidsmarkedet, like muligheter uavhengig av kjønn og så videre.

Men hva er egentlig konsekvensene av et arbeidsmarked uten likestilling mellom kjønn? Om ikke kvinners perspektiver inkluderes i kartlegging, planlegging, gjennomføring og implementering av fremtidens løsninger tilpasses de ikke deres anatomi og behov. Konsekvensen er at teknologien i større grad tilpasses menn og ikke kvinner. Et eksempel er smarttelefoner — de største og gjerne beste telefonene er ofte alt for store for kvinnelige hender. Mens ved AI-teknologi ser man for eksempel at Siri responderer raskere og mer “to the point” når menn prater enn kvinner. Eksemplene virker uskyldige, men med samme trend i utviklingen risikerer man at teknologi innenfor blant annet medisin og sikkerhet har samme følger. For å skape en trygg og bærekraftig fremtid må alle inkluderes.

For det enkelte selskap finnes det også gode grunner til å øke kvinneandelen. Forskning viser nemlig at mangfold kan generere kreativitet og innovasjon som et resultat av ulike perspektiver og potensialer (Hoffman 1959; Hoffman og Maier 1961; Watson et al. 1993). Med flere kvinner i bransjen øker mangfoldet, og kan dermed berike og gi fordeler basert på elementære ulikheter mellom mann og kvinne. Eksempler er ulik problemløsning, ulik utførelse av oppgaver og andre perspektiver ved diskusjon basert på ulik persepsjon. Når dette fungerer skapes en arena for kreative og innoverende løsninger — og det er jo dette bransjen vår lever av!

Inkludering og kultur som nøkkelord

Vi ønsker å bidra til en trygg og bærekraftig fremtid for alle. For å gjøre dette må aller inkluderes. Hos oss sees fokuset på mangfold i alt vi gjør; fra rekrutteringsprosessen, til oppfølging av konsulenter, utviklingsmuligheter, aktivitetstilbud og ansatte i ledelsen.

En sunn og åpen kultur er vårt fundament og gjør oss til et attraktivt selskap, også for kvinner. Med gode og lett tilgjengelige kommunikasjonskanaler skaper og deler vi kunnskap og bevissthet rundt tematikken, samtidig som det sikrer involvering ved å legge til rette for å kunne kommunisere ønsker og behov. Dette har bidratt til engasjement og samhold om å ta vare på kvinnene vi har og øke kvinneandelen hos oss ytterligere. Det åpner også muligheten for å revidere og skape et aktivitetstilbud som appellerer mer til kvinner basert på deres ønsker. For å bidra til rekruttering av fremtidens kvinner til techbransjen er det også viktig å være engasjert på utdanningsnivå. Dfind Consulting er partnere med Ada-nettverket til NTNU, i tillegg til flere andre samarbeid med universiteter og høyskoler. Vi samarbeider også med andre institusjoner og skal i fremtiden være med å arrangere “Girls Day in Tech” og “Girl Tech Fest”. For å sikre engasjement i bransjen generelt legger vi opp til deltagelse på initiativer arrangert av andre institusjoner ved å tilrettelegge for felles aktiviteter før, under og etter arrangementene. I juni drar tolv stykker fra Dfind Consulting, både menn og kvinner, sammen til konferansen European Women In Tech i Amsterdam. Mange av oss er selvsagt også å finne på ODA’s inspirasjonsdag 2022 — vi gleder oss!

Vi er i gang, men reisen har bare såvidt begynt. Alle er tjent med mangfold. I kjønn, i etnisitet, i religion, i livssyn, i alder. Ulike perspektiver skaper løsninger som appellerer og fungerer til ulike mennesker. Og er det noe vi vet, så er det at teknologi er kommet for å bli. Vi håper våre tanker og innspill kan bidra til å belyse en viktig utfordring i en helt sentral bransje for samfunnets utvikling, og være til inspirasjon for flere — både som selskap og enkeltmenneske.


La oss inspirere hverandre og sammen øke kvinneandelen i techbransjen was originally published in Dfind Consulting on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.