Hva er Dfind Direction?

Skrevet av: Jens Kr Tøraasen

Dfind Direction er vår satsning på ledelse, arkitektur og rådgiving, enkelt og greit.

Hvorfor?

Vel, først blir det litt historiefortelling. Det hele startet i 2016. Consulting så dagens lys og i løpet av 2017 hadde de første pionerene blitt med på skuta. Hovedvekten av konsulenter var utviklere selv om man også hadde prosjektledere og arkitekter i tillegg til UX og andre roller. Det har vært en god vekst i selskapet og når vi etter hvert nærmet oss og passerte 150 ansatte ble utfordringene tydeligere. Flesteparten av konsulenter og kunder kjente oss som et konsulentselskap med utviklere og det ble vanskelig å vise mot både kunder og potensielle nye kolleger at vi hadde mange andre bein å stå på. I tillegg så vi at det var forskjellige behov både avhengig av hvilken profil man har, men også også mtp. senioritet. Man er på forskjellige steder i livet rett og slett.

Dfind Direction ble etablert som vår satsning på ledelse, arkitektur og rådgiving med de av våre konsulenter som kjente seg igjen i denne beskrivelsen. Flere har blitt med siden den gang.

Hvorfor prosjektledere og arkitekter i samme gruppe?

I bunnen er vi IT-konsulenter alle sammen. Det vil si at vi er prosjektledere, produkteiere, scum mastere, team lead, tech leads og arkitekter i IT-prosjekter. Alle er tekniske i bunnen eller direkte i sin rolle.

I et samfunn som stadig blir digitalisert og hvor nye og kommende generasjoner er født digitale, vil flere og flere selskaper, organisasjoner og offentlige aktører ha alle sine prosesser digitalisert. Conways lov og prinsippet om at organisasjoner vil utvikle IT-systemer som gjenspeiler organisasjonen, viser oss at det er en særdeles sterk link mellom arkitektur og ledelse. På mange måter går de hånd i hånd og det er behov for lik kompetanse i begge leire.

Til sist vil jeg også poengtere at arkitekt og prosjektleder bare er paraplybetegnelser i mine øyne. De favner flere og mer definerte roller slik som jeg har forsøkt å illustrere under. Noen konsulenter har flere av disse hattene, mens noen har gjort et dypdykk ned i én. Det de har til felles er at det kreves en del erfaring og senioritet

Erfaringen vi har gjort oss i vekstperioden er at det er krevende å kombinere mange spesialiseringer i samme gruppe. Det er veldig mye man har til felles, men det er også en del unike og egne behov. Det krever et visst fokus og det krever muligheten til å gjøre ting annerledes. Med vår filosofi om autonomitet, selvstyre og et selskap bygget av og for konsulenter, er den naturlige tilnærmingen å starte opp en egen divisjon, så selvstyrt som mulig, og nesten som et eget selskap i selskapet.

Poenget er at det er må være fleksibelt nok til å forme seg i takt med konsulentene i selskapet.

På bakgrunn av alt dette ble Dfind Direction etablert. Vi jobber fortsatt med “å finne oss sjæl”. Dette er kontinuerlig arbeide og aller viktigst; det er noe vi gjør sammen.

Første strategisamling

Pandemien gjorde at vi ikke fikk startet slik vi ønsket så når høsten 2021 kom så vi vårt snitt til å samle alle i direction og gjennomføre den første strategisamlingen vår.

Målet var å finne ut hva Direction er for oss og hva som er de viktigste verdiene for alle som er med i Direction.

Workshoppen gikk som følger:

Halen på grisen, aka hvor er vi i markedet

For å skjønne litt mer om oss selv var det interessant og også se på andre. På den måten kan vi se hva som var unikt for oss, men også bekrefte enda litt tydeligere hvem vi er.

Vi startet med å definere to akser hvor den ene går fra teknologi til forretning og den andre fra rådgivende til implementerende. Deretter plassere vi oss selv og andre konsulentselskaper i denne matrisen. Det er ikke så interessant hvor andre er, men det vi oppdaget om oss selv er at vi vil være mer implementerende enn rådgivende når det gjelder forretning og mer rådgivende når det gjelder teknologi.

Det er ikke et veldig overraskende resultat for prosjektledere og arkitekter, men det er en fin måte å visualisere det på. Det er også mulig å snakke om hvor man er og hvor man vil være og utvikle en strategi for å bevege seg i den retningen man vil.

Her er noen eksempler på konsulentoppdrag og hvordan det ville plassert seg i matrisen

 1. Rådgivende/teknologi: Teknisk revisjon
 2. Teknologi/implementerende: Utvikler i et team
 3. Implementerende/forretning: Forretningsutvikler eller produkteier
 4. Forretning/Rådgiver: Markedsundersøkelse/rapport

De aller største selskapene har gjerne en fot i alle kvadranter og det blir sånn sett vanskelig å plassere de. Derfor havnet alle i midten

Et svært viktig prinsipp vi fikk ut av denne øvelsen er at de gangene vi har rådgivende roller eller er i en posisjon hvor vi blir spurt om å gi råd, så skal vi også være i stand til å implementere det vi snakker om.

Cover story

For å få brukt kreativiteten litt krydret vi med noen “klippe og lime” aktiviteter. Med “Cover story” skal man ha litt vyer og se for seg en tenkt avis eller magasinforside om 15 år. Det skrives om dere. Hva står det?

Gruppa klippet og limte med både hvitt og farget papir. Det ble mye forskjellig, men felles for de alle var at Dfind Direction skulle være et sted hvor folk ønsket å bli værende.

Et av bidragene

Verdibrainstorming

Kanskje det viktigste aktiviteten for dagen. Den gjennomføres ganske enkelt som en brainstorming med påfølgende presentasjon og diskusjon før vi grupperer like lapper og til slutt stemmer på hva vi mener er viktigst.

For å fokusere på verdier hadde vi noen “knagger” man kunne bruke for å komme i gang:

 • Kollegaer og sosialt
 • Faglig innhold og utvikling
 • Verdier og holdninger
 • Roller og oppgaver
 • Bli motivert
 • Kompensasjon
 • Familie og venner

Vi fylte en vegg med post-it lapper og vell så det. I mylderet viste det seg etter hvert at det var noen områder som var viktige for alle sammen

Work/life: Mange har famile eller andre utenomsportslige aktiviteter. Vi ønsker en arbeidsplass som tilrettelegger for at vi yter og utvikler oss så godt som mulig

Fag: Faglig styrke er ikke bare en enorm styrke for selskap og kunde, det er også hvem vi er. Vår stolthet ligger i å gjøre en god jobb, designe gode systemer eller etablere vellykkede team og produkter. Om vi ikke kontinuelig utvikler oss og selv vil vi hverken trives eller lykkes.

Sosialt: Den store utfordringen for de fleste konsulentselskaper hvor vi er hos kunde store deler av dagen er å holde på et sterkt bånd med sine kollegaer. Dette er viktig for oss og vi må jobbe for å skape arenaer som legger til rette for dette.

Til slutt snakket vi om sammenhengen mellom disse. Fag og sosialt må balanseres med work-life. Finner vi balansen mellom disse tre er vi på riktig vei

Product box

Den siste øvelsen vi gjorde på denne samlingen var også av det kreative slaget. Her skulle vi se for oss hvordan det hadde sett ut om en Dfind Direction hadde vært et produkt som ble levert i en boks. Hva trekker vi frem som unike egenskaper på innpakningen?

En fantastisk morsom øvelse hvor vi fikk brukt alle kvaliteter vi lærte oss på kunst og håndverk på ungdomsskolen. Skal vi trekke frem noen av de viktigste egenskapene ved Dfind Direction er det (1) Faglig styrke og kvalitet, (2) Familie og work-life balance, (3) likestilling og (4) levere det vi prater om.

Mange av de samme punktene gikk igjen gjennom alle øvelsene. Dette er mye fordi det etter hvert blir forankret i gruppa og gjentar seg selv av den grunn, men også fordi vi lykkes med å finne noe som er viktig for alle. Det er sånn vi skal utvikle oss i Direction. Det er høy kompetanse og folk med såpass lang erfaring at når vi legger hodene sammen så får vi det til.

Oppsummert

Om vi skal prøve å oppsummere det som er starten på en strategi for Direction ser det ca sånn ut.

 • Gir solide råd og veileder, men må kunne “walk the walk” og implementere det vi snakker om, både teknologi og prosess for teknologiutvikling.
 • Vi er sterke på teknologi, men også forretning, siden teknologi i større og større grad driver og definerer forretning og organisasjon
 • Dette er summen av Direction, hver enkelt konsulent har forskjellig kompetanse, men vi spiller på hverandre og utnytter hverandres kompetanse inn i prosjekt og problemløsning
 • Vi må legge til rette for fortsatt sterk faglig utvikling og sosialisering med kollegaer slik at det lar seg kombinere med disse andre viktige delene av livet. Og ikke minst gjør alt det andre lettere.

Direction har i dag blitt utvidet til alle Dfind Consulting sine kontorer og vi jobber med å definere oss selv som et nasjonalt nettverk på best mulig måte. Denne høsten ser vi på faglig utvikling så vi kan tilrettelegge for at både arkitekter og prosjektledere fortsetter med å styrke sin kompetanse på sine premisser.

Vi skal fortelle hvordan det har gått ved en senere anledning..


Hva er Dfind Direction? was originally published in Dfind Consulting on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.