European Women in Tech 2022 - Tre takeaways

Bilde av artikkel forfatter
Skrevet av: Emilie Haugen
Systemutvikling
UX design
Systemarkitektur

European Women in Tech er Europas største tech-arrangement for kvinner, og tar for seg temaer innen teknologi, ledelse og karriereutvikling. Etter to år med pandemi var en gjeng på femten ansatte fra Dfind Consulting sultne på kompetanseutvikling og networking — og dette fikk vi. Etter to inspirerende konferansedager med flere av techbransjens mest innflytelsesrike kvinner har vi plukket ut tre takeaways vi nå ønsker å dele med fler.

European Women in Tech fant sted på det velkjente konferansesenteret RAI midt i Amsterdam. Konferansen gjestet over 250 speakers, hadde over 250 sesjoner og workshops, og over 4000 deltakere.

Dfind Consulting på European Women in Tech 2022

Den viktigste kompetansen vi tar med oss og ønsker å belyse:

Rollemodeller

Et av de mest fremmende tiltakene for å øke kvinneandelen i techbransjen er å eksponere unge jenter for rollemodeller som inspirerer og viser at det er mulig å få en spennende karriere innen teknologi.

Microsoft gjennomførte en studie med flere enn seks tusen kvinnelige deltakere i alderen ti til tretti år. Av studien fremkom det at interessen for STEM (science, technology, engineering, mathematics) nesten dobles når de har en rollemodell som inspirerer dem, hvor foreldre og lærere her ble trukket frem som aktuelle rollemodeller. Studien viste at sannsynligheten for at jenter vil studere datateknologi og informatikk øker med 81 % dersom en forelder oppmuntrer til en STEM-utdannelse, sammenlignet med en som ikke oppmuntres.

I stor grad handler det om å i det hele tatt prate om og kommunisere STEM som et alternativ til valg av studieretning, og samtidig bryte tabuer om at jenter ikke mestrer realfag like godt som gutter. Studien viser at 91 % av unge jenter regner seg selv som kreative, og at hele 72 % ønsker arbeid som hjelper verden. Vi som jobber i bransjen vet jo hvor fantastisk store muligheter det er for kreativ utfoldelse og arbeid med samfunnsnyttige løsninger — dette må prates om! Vi må bidra til økt bevissthet og kunnskap rundt de faktiske mulighetene som finnes ved å jobbe i techbransjen. “If you cannot see it, you cannot be it”. For at foreldre og lærere skal kunne være gode rollemodeller, må også vi som arbeider i bransjen ta ansvar og være rollemodeller gjennom kompetansedeling og bevisstgjøring.

Bias i kunstig intelligens (AI)

Bias i AI er et reelt problem med potensielle alvorlige konsekvenser. Algoritmer er ikke objektive, men virker ut fra det som defineres av den som lager algoritmen. Det er sannsynlig at vi mennesker tar med oss våre biaser inn i koden. Samtidig vil også datagrunnlaget som algoritmen lærer av og baserer sine resultater på, kunne ta med seg biaser. Dette er to viktige faktorer til at bias i AI forekommer i utgangspunktet.

“One size doesn’t fit all”. Techbransjen må være en sann representasjon av mangfoldet som finnes i samfunnet, slik at mangfoldet også blir representert når ny teknologi utvikles. Konsekvensene av en teknologisk utvikling som ikke er representativ sees allerede, som ved talegjenkjenning som ikke gjenkjenner pronomenet “hers”, men gjenkjenner “his”. Eller ansiktsgjenkjennings-programvarer som ikke klarer å skille personer med mørk hud.

Vi har fortsatt en vei å gå innenfor teknologi for å unngå bias i AI. Mye av følgene som sees er skapt av manglende mangfold eller allerede samfunnsdefinerte forutantakelser. Ved å tilføre mer mangfold og ikke minst ta høyde for at bias i AI kan og vil oppstå er vi allerede et stykke på vei for å unngå konsekvensene det kan få.

For mer informasjon og flere tips til hvordan vi unngår bias i AI, les innlegget European Women in Tech har postet om tematikken: https://www.europeanwomenintech.com/blog/bias-in-ai

“Claim your space!”

En siste og generell oppfordring vi tok med oss og mener er viktig å bringe videre, er å våge å ta plass og ta kontroll over egen karriere. Dette var en fellesnevner ved flere av foredragene, og samtlige av foredragsholderne delte sine historier om hvordan deres karriere skjøt fart eller endret kurs den dagen de tok et valg om å ta plass.

Snakk høyt om egne ambisjoner, fremhev og vis hva du kan. Vit din verdi og be om det du fortjener, med en antagelse om at ingen kommer til å gi deg noe gratis. Det handler om å synliggjøre seg selv og vise hva du er god for. Hvordan skal ellers din leder eller mentor kunne støtte deg og påvirke din faglige og personlige utvikling for å nå dine karrieremål?

Delta i og inkluder alle i diskusjonen. Prat med de med andre synspunkter enn deg selv, også de personene du vet du får en utfordrende samtale med, eller den som vanligvis ikke inkluderes i diskusjonen. Med en oppriktig nysgjerrighet overfor alle perspektiver utvikler du deg. Å skape nettverk som både inkluderer de som kan støtte, rådgi og utfordre deg kan åpne fantastiske utviklings- og karrieremuligheter. Ved å tørre å ta denne plassen, fremme egne meninger og kompetanse samtidig som andre også inkluderes, skapes perspektivbevegelighet og synergier. Det skaper en arena for å selv kunne utvikle seg og motta andres respons.

Med det håper vi å ha inspirert flere kvinner og menn der ute til å være gode rollemodeller og utfordre seg selv til å ta litt større plass. Vi mener at European Women in Tech-konferansen er like relevant for menn som kvinner, og oppfordrer alle menn til å engasjere seg på tilsvarende arrangementer, selv om det inkluderer “women” eller “kvinner” i tittelen. Som vi nå har presisert — hvordan skal kompetansedeling og endring skje om ikke alle inkluderes i diskusjonen og kunnskapsdelingen? Vi i Dfind Consulting fortsetter i hvertfall vårt arbeid med å dele kompetanse, og håper vi har bidratt til å belyse viktigheten av mangfold i techbransjen.


European Women in Tech 2022 - Tre takeaways was originally published in Dfind Consulting on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.