Dfind Consulting — Internship 2022

Bilde av artikkel forfatter
Skrevet av: Emilie Haugen
Systemutvikling
Systemarkitektur

Dfind Consulting Internship 2022

Jannicke Hamarsnes, Helena Skants, Skjalg Hovland Holtbakk, Eskil Schjølberg, Kavusikan Sivasubramaniam, Thea Kvinnegard, Ida Anseth, Duvara Nishaharan, Elsa Lossius (bak fv.) og Patrick Wulff.

Skrevet av Axel Aasen

Dfind Consulting har i år hatt sitt første internship. Over seks uker har ti sommerstudenter hatt ansvar for å lede et prosjekt for selskapet. I løpet av perioden har de utviklet en mobilapplikasjon og en webapplikasjon. Jeg har tatt en prat med sommerstudentene Thea Kvinnegard, Jannicke Hamarsnes og Ida Anseth for å få innsikt i hva de har arbeidet med og lært i løpet av perioden.

Sommerstudentene var delt inn i to team; Team App og Team Admin. Team App hadde ansvar for å utvikle mobilapplikasjonen, mens Team Admin hadde ansvar for å utvikle webløsningen. De to teamene var avhengige av hverandre gjennom hele prosjektet, og samarbeidet på tvers. På denne måten fikk de en realistisk opplevelse av hvordan man som konsulent jobber i prosjekt, med viktigheten av kommunikasjon, forventningsstyring, koordinering, prioritering og hvordan eget arbeid påvirkes av andres. Thea beskriver dette som en av de viktigste erfaringene hun tar med seg fra perioden.

“Å jobbe i parallelle team og se hvordan et slikt samarbeid kan fungere, å faktisk oppleve at det ikke alltid går smidig eller blir helt sånn man hadde tenkt har jeg lært utrolig mye av.”

For best mulig prosessgjennomføring benyttet teamene scrum som metodikk. Med daglig standup, ukentlig sprintplanlegging, demo og retro sikret studentene evaluering og progresjon underveis i prosjektet. Likt for begge teamene var at de rullerte uke for uke på hvem som var Scrum Master, slik at de som ville fikk prøve seg på denne rollen. Av studentene jeg har pratet med mente samtlige at dette var relevant og lærerik erfaring å ta med seg, og Thea beskriver hva hun erfarte i rollen::

“Å få jobbe ordentlig etter scrum-metodikk har vært en stor forskjell fra studiehverdagen til arbeidslivet. Som student er det ikke mulig å benytte slike metodikker fordi det ikke er nok kontinuitet i prosjektene. Det var en øyeåpner å se hvor bra scrum faktisk fungerer — gøy å oppleve.“

Jannicke legger til:

“I en uke hadde jeg hovedansvar for at teamet fulgte arbeidsformen vi hadde blitt enige om, og så til at vi kommer oss gjennom oppgavene som er prioritert. Dette er første gang jeg har fått prøve meg som Scrum Master, så veldig gøy å få prøvd meg på den rollen.”

Gjennom hele internshipet var produkteier og flere konsulenter fra Dfind Consulting tilstede for å bistå og støtte studentene underveis. Dette bidro naturligvis til trygghet for studentene, samtidig som det ga synergier på bakgrunn av mangfoldet de sammen utgjorde. Både Thea, Jannicke og Ida beskriver dette som en av de største forskjellene mellom studiehverdagen og arbeidslivet, og som noe av den viktigste erfaringen de tar med seg.

“Det var en trygghet å ha erfarne konsulenter fra Dfind Consulting i ryggen. Det å ha noen å spørre og sparre med gjør det lettere å komme videre om man står fast.”

“Dette er er jo en bransje som utvikler seg veldig raskt, så det er gøy å få sparre med konsulenter som er aktive i rollen … Vi får både bruke teknologier som er veldig relevante i arbeidslivet òg prøvd oss på de i trygge miljøer.”

Som studentene påpeker har vi sørget for å ta i bruk moderne teknologi som gir studentene relevant og etterspurt erfaring. Mobilapplikasjonen, som Team App hadde ansvar for, var en quiz-løsning som lar brukerne spille quiz live. Applikasjonens frontend ble utviklet i React Native, mens det i backend ble brukt Firebase, hvor Firestore ble brukt som database og Firebase Authentication ble brukt til logg-inn. Det ble også laget Firebase functions, blant annet for å håndtere Push-notifikasjoner. For å lage og administrere innholdet i quizen ble en webløsning utviklet som Team Admin hadde ansvar for. Løsningen ble utviklet i React og hostet på Firebase hosting. Som vi gjorde med mobilapplikasjonen, brukte vi også Firebase som backend i webløsningen.

Basert på tilbakemeldinger fra Thea, Jannicke og Ida, og de andre sommerstudentene i Team App og Team Admin, kan vi trygt si at vi har lykkes i Dfind Consulting sitt første internship. Thea påpeker at vi har bidratt til at hun har funnet sin plass i IT-verden, og med den tilbakemeldingen kan vi ikke konkludere med annet enn at vi har skapt verdi og fått til noe mer enn bare å utvikle et produkt. Vi ser frem til samarbeid med flere sommerstudenter i årene som kommer!

“Jeg føler den viktigste erfaringen jeg tar med meg er at jeg har funnet min plass i et team, men også min plass i IT-verden. Jeg har skjønt at det er her jeg ønsker å være, dette jeg vil jobbe med fremover — at jeg har valgt riktig.“

Er du nysgjerrig på hvilke muligheter som finnes som student i Dfind Consulting? Ta en titt på våre studentsider her for å lese mer.


Dfind Consulting — Internship 2022 was originally published in Dfind Consulting on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.